top of page
Search

Earth Art

Earth Art/ Daear Gelf - Our Current Project


Local art group Celf-Able’s environmental art project ‘DaearGelf/EarthArt’ ran every Saturday from April 2nd to June 25th all around Montgomeryshire. We have been making all kinds of art, including animation, land art, star books and lots more about how sustainable living can be made possible for all in Montgomeryshire. ‘DaearGelf/EarthArt’ was funded by an Arts Council Wales ‘Create’ grant, and we have worked with artist Jo Munton, Centre for Alternative Technology, Montgomeryshire Youth Theatre, Montgomeryshire Wildlife Trust, and Siawns Teg.


Rhwng Ebrill 2il a Mehefin 25ain rhedodd y grŵp celf leol Celf-Able broject celf amgylcheddol ‘DaerGelf/EarthArt’ ar hyd a lled Sir Drefaldwyn. Rydym wedi bod yn creu pob math o gelf yn cynnwys animeiddio, celf y tir, llyfrau sêr a llawer mwy ar sut y gall byw cynaliadwy fod yn bosib yn Sir Drefaldwyn. Cyllidwyd ‘DaerGelf/EarthArt’ gan grant ‘Creu’ Cyngor Celfyddydau Cymru, ac rydym wedi gweithio gyda’r artist Jo Munton, Canolfan y Dechnoleg Amgen, Theatr Ieuenctid Sir Drefaldwyn, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn a Siawns Teg.
25 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page